Skip to content

Komt de crash er nu aan?

Oorlog, inflatie, pandemieën – tal van crises verontrusten beleggers. Kapitaalmarktstrateeg Thomas Lehr over de situatie op de markten – en waarom veel voorspellingen weinig nut hebben voor beleggingsbeslissingen. 

Mr Lehr, de aandelenkoersen zijn de laatste tijd gedaald. Is het mogelijk dat de beurzen blijven dalen? 

Mogelijk? Ja! Maar niet erg waarschijnlijk. Elke crisis kan niet alleen op elk moment uit zichzelf dynamisch worden, maar kan ook onverwacht worden verergerd door nieuwe ontwikkelingen. Het fenomeen is zo oud als de beurs zelf – en komt altijd als een verrassing. 

Geef ons een voorbeeld. 

Neem nu de crash in februari en maart 2020, die qua ernst zelfs de ineenstorting van de koersen na het faillissement van Lehman overtrof. Als je iemand in december 2019 had gevraagd of er binnen enkele maanden een koersval in de stijl van Lehman op komst was, had die persoon je waarschijnlijk met grote ogen aangekeken en gevraagd: "Waarom?". Drie maanden later lagen de prijzen 40 procent lager. Met andere woorden, dergelijke massieve dalingen zijn zeldzaam, maar kunnen nooit worden uitgesloten. Daarom moet de vraag bij het samenstellen van een portefeuille niet zijn: "Wat zal er gebeuren?" maar: "Wat kan er gebeuren? 

Wat betekent dit voor beleggers die hun geld nu in de aandelenmarkt willen investeren? 

Voor iemand die de markt betreedt, is het altijd beter als er een discussie is over mogelijke risico's op de markten. Natuurlijk is de onzekerheid dan wat groter en schommelen de prijzen meer dan in tijden van weinig onzekerheid. Maar het prijsniveau is ook lager. Wat zou je een jaar geleden geantwoord hebben als je gevraagd was: Moet ik nu aandelen kopen of kan ik beter wachten?  

Als het gaat om vragen over markttiming, houden wij ons doorgaans gedeisd. 

En dat is een goede zaak. Zonder te weten wat er de afgelopen twaalf maanden is gebeurd, was het misschien gemakkelijker geweest om op andere momenten in het verleden – tegen hogere prijzen – in de markt te stappen. Ik begrijp dat er een tendens bestaat om te beweren dat de onzekerheid vandaag groter is dan pakweg één, twee of vijf jaar geleden. Maar de perceptie (en interpretatie) van actuele gebeurtenissen is vaak misleidend. Zelfs in het verleden was de toekomst niet gemakkelijker te voorspellen dan in de huidige omgeving. Denk terug aan de tijd voordat Covid toesloeg, de inflatie omhoog schoot en de oorlog uitbrak. Had u dit alles verwacht toen u een, twee of vijf jaar geleden overwoog om in de aandelenmarkt te stappen? 

Nauwelijks. Toch gingen de prijzen in die tijd omhoog.  

En de risico's waren er altijd. Ze werden misschien niet in dezelfde mate op de beurs besproken – maar ze waren er wel. 

Wat zou beleggers in de toekomst kunnen verontrusten? 

Dat is moeilijk te zeggen – en zeker altijd een kwestie van persoonlijke perceptie. Het is waarschijnlijk de cocktail van crises die de mensen momenteel verontrust. De meesten van ons houden van eendimensionale dingen. Ze vinden het het leukst als er maar één onderwerp is, één probleem, één crisis. Dan kun je speculeren over wat er met deze ene kwestie zal gebeuren. En bijna altijd blijkt na verloop van tijd dat de wereld verder draait en bedrijven antwoorden vinden op de vragen die beleggers uit hun slaap houden.  

En nu? 

Deze keer is het anders. Er zijn een aantal problemen. De indruk is: de crises lopen uit de hand. En helaas kan het ene probleem vaak niet worden opgelost zonder het andere. Neem de kwesties van inflatie en recessie. We hebben een wereldwijde vraagoverschot – er is te weinig aanbod van sommige producten. Om de resulterende inflatie te beteugelen, zou je de vraag moeten drukken. Je kunt dus niet hopen dat de vraag stabiel blijft, dat er geen recessie komt en dat de inflatie (vanzelf) verdwijnt.  

Wat betekent dat voor de markten?  

Dat hangt ervan af. Dus wat betekent zo'n recessie voor de aandelenmarkten? Dalen de koersen omdat de winstvooruitzichten van bedrijven somber worden? Of reageren de markten opgelucht als het gevaar van inflatie en dus van een verdere stijging van de rente wordt afgewend? Helaas kunnen we deze vragen niet beantwoorden. Niemand kan dat. Maar wat we wel weten is dat je in reële termen geld verliest met "cash" in tijden van hoge inflatie en dat je in reële en nominale termen geld verliest met obligaties in tijden van hoge inflatie en stijgende rente. En dat wij de kansen en risico's van de bedrijven waarin wij investeren al vele jaren zeer nauwkeurig analyseren. 

08/09/2022: Flossbach von Storch

JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document dient onder meer als marketingmateriaal.

De informatie in dit document en de meningen die erin worden geuit, weerspiegelen de standpunten van Flossbach von Storch Invest S.A. op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie over toekomstgerichte uitspraken weerspiegelt de opvattingen en toekomstverwachtingen van Flossbach von Storch Invest S.A. Desalniettemin kunnen de feitelijke ontwikkelingen en resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachtingen. Alle informatie is met zorg samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de juistheid en volledigheid. De waarde van een belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Dit is geen aanbod om effecten te kopen of erop in te schrijven. De informatie en de schattingen in dit document vormen geen beleggingsadvies. De waarde van elke belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het ingelegde bedrag niet terugkrijgt. Voordat u een mogelijke investering doet, moet u met uw adviseur overleggen.

De informatie is onderworpen aan copyright, handelsmerk en industriële eigendomsrechten. Vermenigvuldiging, distributie, het beschikbaar stellen voor het ophalen of het online beschikbaar stellen van de video (overdracht naar andere websites), geheel of gedeeltelijk, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Floosbach von Storch Invest S.A.. De omvang van de toestemming moet dan in acht worden genomen en er moet worden verwezen naar de herkomst van de reproductie en de rechten van Flossbach von Storch Invest S.A.

© 2022 Flossbach von Storch . Alle rechten voorbehouden .

Blog comments