Skip to content

Impact COVID-19 op het individuele beleggersgedrag

17 maart 2021: Impact COVID-19 op het individuele beleggersgedrag
Een kwalitatieve en kwantitatieve studie van De Waele Adviesgroep bvba in samenwerking met Laura Van Nieuwenhove Universiteit Gent

ImpactvanhetCOVID19virusophetbeleggersgedrag_1703

 

 

Blog comments